9. Art Hotel Tomasov (1)
9. Art Hotel Tomasov (4)
9. Art Hotel Tomasov (5)
9. Art Hotel Tomasov (7)
9. Art Hotel Tomasov (10)
9. Art Hotel Tomasov (11)
9. Art Hotel Tomasov (17)

Hotely

Art Hotel **** Manor house

Tomasov – Slovakia

Rekonštrukcia kaštieľa Tomášov bola realizovaná na základe špeciálnych požiadaviek investora, kde celá filozofia dizajnu spočívala v dôraze na štýl Art Deco a Barok. Zatiaľ čo štýlové art decové apartmány a izby pripomínajú svojim vzhľadom buržoázny prepych kaštieľa z tridsiatych rokov 20. storočia, barokové apartmány a izby s pôvodnými barokovými nástennými maľbami honosného “piana nobile” nostalgicky evokujú šľachtický komfort z 18. storočia.

Všetky referencie