Heineken Tower Stage (1)
Heineken Tower Stage (2)
Heineken Tower Stage (3)
Heineken Tower Stage (5)

Biznis priestory

Heineken Tower Stage

Bratislava – Slovakia

V zadaní investora, spoločnosti J&T Real Estate, sme dostali vybudovať akusticky a esteticky dokonalé divadlo tanca. V rámci dodávky interiéru sme zostavili tím akustikov, ktorí počítačovou simuláciou zvuku v priestore navrhli optimálne použitie akustických materiálov. Podľa odborníkov je Heineken Tower Stage považované za divadlo s najlepšou akustikou v Strednej Európe.

Všetky referencie